Juridisch advies

Hansen adviseert u graag bij juridische zaken. Zo zijn onze juristen bij uitstek gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Heeft u een juridisch probleem in de vergunningensfeer? Dreigt er planschade? Heeft u een probleem met een bestemmingsplan? Onze juristen weten raad.
Een conflict met de buren, overeenkomsten die niet worden nagekomen, huur die niet betaald wordt? Wij adviseren en staan u desgewenst ook in rechte bij.

Conflictbemiddeling

Ook kunt u ons machtigen als uw belangenbehartiger bij (dreigende) conflicten, waardoor wij u in gerechtelijke procedures vertegenwoordigen. Wanneer er bezwaar wordt aangetekend tegen uw vergunning bijvoorbeeld of wanneer u zelf bezwaren hebt tegen een toegekende vergunning. Heeft u een privaatrechtelijk conflict? Ook dan kunt u rekenen op onze uitgebreide juridische expertise.

Overleg

Juridische procedures kosten veel tijd en geld en daar zit niemand op te wachten. Als zo’n conflictsituatie zich dreigt

 

te ontwikkelen, kan in eerste instantie overleg plaatsvinden. Wij dragen graag ons steentje bij om een dreigend conflict op een voor beide partijen aanvaardbare manier op te lossen.

Mediation

Steeds vaker wordt een gang naar de rechtbank voorkomen door mediation; een overleg waarbij twee partijen werken aan een oplossing, onder begeleiding van een onafhankelijke tussenpersoon (de mediator). De uitkomst van dit traject wordt vastgelegd en als bindend gezien door beide partijen. Als deskundige en zeer ervaren mediator werken wij graag mee aan een soepele oplossing van het conflict.

Rechtsbijstand is hulp bij juridische zaken

Soms vergt het wat meer juridische inspanning om gelijk te krijgen. Bijvoorbeeld wanneer een vergunning in uw ogen onterecht niet wordt afgegeven. Dan is het verstandig onze juristen in te schakelen. Zij tekenen bezwaar aan tegen de weigering en zoeken het desgewenst hogerop, bij de rechtbank.