Project: Nieuwbouwontwikkeling bedrijfsunits

In de gemeente Hoorn worden nieuwe bedrijfsunits gerealiseerd. Voor de ondernemer die nu nog huurt, te klein werkt, of nog dagelijks op zolder werkt. De bouw van nieuwe bedrijfsunits op het bedrijventerrein De Oude Veiling van de gemeente Hoorn gaat begin 2017 starten. Hansen Advies & Management begeleidt het volledige proces: van aankoop tot oplevering door de aannemer. Dit geldt ook voor alle overleggen met de huidige eigenaar, de gemeente Hoorn.
De locatie waarop van het project is de voormalige Stadswerf van Hoorn. Gelegen op de Oude Veiling, waar vele decennia de Stadswerf gevestigd was. Er zullen 14 luxe bedrijfsunits verrijzen, met een grootte vanaf 179m2. Het bouwprogramma van deze bouwfase bestaat uit een kopunit met opvallende gevel, een zestal bedrijfsruimten specifiek bedoeld voor consument- en dienstverlenende bedrijvigheid en nog een zestal standaard bedrijfsunits met een overheaddeur. Opvallend is ook de realisatie van het grote parkeerplein met openbaar groen. Hansen Advies & Management hecht aan een nette, veilige omgeving en richt een belangenvereniging voor de eigenaren op. Meer informatie over dit project vindt u op de website van de stadswerfhoorn.