Projectmanagement

Alles wat er bij het welslagen van een project komt kijken, valt onder projectmanagement. De planning, organisatie, controle en besturing van alle aspecten. Dat vraagt om een projectmanager die de verantwoordelijkheid voor al die aspecten op zich kan nemen. Die het overzicht houdt op de ‘harde’ kanten van het project; de diverse budgetterings- en planningstechnieken. Maar ook op de ‘zachte’ kanten; het creëren van draagvlak, motiveren, stimuleren en faciliteren van projectteamleden.

Verwachtingsmanagement

Minstens zo belangrijk is het managen van de verwachtingen van opdrachtgevers, gebruikers en deelnemers. Wie zeker wil zijn van een efficiënt projectmanagement neemt contact op met Hansen. Wij zijn al sinds jaren een gewaardeerde partij bij kleinschalige tot grote ruimtelijke ontwikkelingen.

Onze expertise:

• Het ontwikkelen van complexe binnenstedelijke locaties.

• Het ontwikkelen van uitleggebieden voor woningbouw en bedrijventerreinen.

• Het ontwikkelen van strategieën voor grootschalige herstructureringen.

• Het begeleiden van kleinschalige particuliere bouwprojecten.

De PRINCE-methode

Voor een adequate aansturing en realisatie van projecten is een gestructureerde werkwijze nodig. Wij maken gebruik van PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments), een methode gericht op zowel het management, de besturing en de organisatie van projecten. PRINCE2 is ontwikkeld en wordt onderhouden door de Britse semi-overheidsorganisatie Office of Government Commerce.

Draagvlak

Naast de harde kant is er uiteraard aandacht voor de zachte kant. Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten hebben met grote regelmaat te maken met maatschappelijke impact, met vaak uiteenlopende opvattingen. Met haar rijke ervaring op dit gebied kan Hansen het overleg met alle stakeholders (zowel intern als extern) vorm geven. Een manier van werken die een bijna zekere garantie vormt voor het grootst mogelijke draagvlak.