Projectontwikkeling

Gebieds- en projectontwikkeling en transformatie

Het traditionele verdienmodel van vastgoedontwikkeling is ingeruild voor projecten die zich meer richten op de gebruiks- en exploitatiefase. De rol van de betrokken partijen is dan ook veranderd binnen het samenspel van gebiedsontwikkeling.

Waarde toevoegen

Hoe kunnen we bestaand gebied van meer ‘waarde’ voorzien? Die vraag is leidend bij de huidige ontwikkelingen. De kunst is nu gebieden sterker te maken door waarde toe te voegen op aspecten als economie, leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid of duurzaamheid.

Samenwerken als basis

Doelen worden tegenwoordig steeds meer gerealiseerd in samenspraak. Tussen gemeente en projectontwikkelaar,

met name. Dat vraagt om politiek inzicht en een ruime mate van tactiek en diplomatie. Wij weten hoe wij deze coalities tot stand kunnen brengen. Hoe wij plannen, ontwerpen en business cases efficiënt door besluitvorming en regelgeving kunnen leiden. Altijd met een scherp oog voor de wensen van de omgeving.

Ontwikkelen en organiseren

De zoektocht naar nieuwe gebiedseigen oplossingen vraagt om innovatiekracht, doorzettingsvermogen en nieuwe manieren van samenwerken. De menselijke factor en het vermogen tot verbinden en organiseren zijn hierbij onmisbaar. Dat vraagt om een bemiddelaar die deze factoren in ruime mate bezit: Hansen advies en management.