Ruimtelijke ordening

U heeft bouwplannen en u wilt een vergunning bij de gemeente of provincie aanvragen. Dan is het zaak vooraf te bekijken of uw plannen passen binnen de bestaande bestemmingsplannen. In de huidige bestemmingsplannen staan het doel, nut en functie van de huidige omgeving beschreven. Doorgaans worden er ook omschrijvingen in vermeld voor wijzigingen of uitbreidingen.

Past uw bouwplan niet binnen het bestemmingsplan, dan dient u aan te tonen dat uw plannen acceptabel zijn voor het gebied waarin u deze wilt realiseren. Daarbij komt u regels tegen die te maken hebben met hinder, overlast, het milieu en de veiligheid. Zelfs beschermde diersoorten en archeologie kunnen een rol spelen. U dient de gemeente ervan te overtuigen dat uw plannen aan al deze regels voldoen en binnen de omgevingsvergunning passen.

Om te begrijpen welke obstakels u kunt tegenkomen bij de voorbereiding van uw aanvraag, is het zaak een deskundige adviseur in te schakelen. Wij kennen de materie van A tot Z. Wij kennen de route én de regels.

Wijzigen bestemmingsplan: onderbouwing is essentieel

Past uw bouwplan ook na deze onderbouwing niet in het bestemmingsplan, dan kunt u vragen het bestemmingsplan te wijzingen. Uiteraard is hier een solide onderbouwing voor nodig. U dient aan te tonen dat uw plan een dermate toegevoegde waarde heeft, dat het voor de gemeente of provincie zinvol is het bestemmingsplan te wijzigen. Ook voor advies bij deze onderbouwing bent u bij ons aan het juiste adres.

 

Planschade indienen en beoordelen

U dient een verzoek in voor wijziging van het bestemmingsplan? Dan is het zaak rekening te houden met planschade voor derden. Het kan immers zijn dat de directe omgeving van uw bouwplan te maken krijgt met waardevermindering . De gemeente kan u dan vragen garant te staan voor deze schade, doorgaans via een planschadeovereenkomst. Uiteraard wilt u vooraf weten hoe groot deze planschade kan zijn. Wij helpen u graag bij de berekeningen.

Zelf planschade?

Ook als u zelf planschade lijdt, zijn wij u graag van dienst bij het opstellen van de schadeclaim. De gemeente zal onderzoeken of en hoe groot de schade is. Hieromtrent wordt door een bureau een planschaderapport opgesteld. Wij kunnen een planschadeverzoek voor u verzorgen, maar ook het planschaderapport voor u beoordelen. Bent u het niet eens met het planschadebedrag, dan helpen wij u graag bij de juridische ondersteuning.

Ruimte voor Ruimte

De regelgeving voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied is volop in ontwikkeling. Dit leidt tot nieuwe mogelijkheden en nieuwe toepassingen voor bestaande omgevingen. Wilt u weten welke mogelijkheden binnen ruimtelijke ordening voor u relevant zijn? Wij zetten de zaken graag voor u op een rijtje.